Bếp công nghiệp Huy Hoàng - Hotline: 096.222.6789

Home About Blog Contacts us

Logo

Facebook Twitter Google plus You tube

Logo
Khuyến mãi

Thiết bị lạnh công nghiệp

Tủ mát 6 cánh inox

Tủ mát 6 cánh inox

Liên hệ

Tủ mát 6 cánh inox

Model : BS 6DUC/C

Nhãn hiệu : Berjaya (Malyasia)

Kích thước : 1.940 x (760 + 30) x 2.060 mm

Dung tích : 1.701 lít

Nhiệt độ : 2oC/ +8oC

Công suất : 1/2 Hp

Điện áp : 230V/50Hz/1P

Trọng lượng : 201 kg

 

Xem chi tiết
Tủ mát 4 cánh kính

Tủ mát 4 cánh kính

Liên hệ

Tủ mát 4 cánh kính

Model : BS 4DUC/C

Nhãn hiệu : Berjaya (Malyasia)

Kích thước : 1.300 x (760 + 30) x 2.060 mm

Dung tích : 1.103 lít

Nhiệt độ : +2oC/ +8oC

Công suất :  2/5 Hp

Điện áp : 230V/50Hz/1P

Trọng lượng : 168 kg

 

Xem chi tiết
Tủ mát 3 cánh kính

Tủ mát 3 cánh kính

Liên hệ

Tủ mát 3 cánh kính

Model : 1D/DC-S

Kích thước (mm) : 635 x 762 x 2.060

Dung tích : 444 lít

Nhiệt độ : +2 –> +8

Công suất : 1/4 Hp

Điện áp : 20/1/50

 

Xem chi tiết
Tủ mát 2 cánh kính

Tủ mát 2 cánh kính

Liên hệ

Tủ mát 2 cánh kính

Model 1D/DC-S

Kích thước (mm) : 635 x 762 x 2.060

Dung tích : 444 lít

Nhiệt độ : +2 –> +8

Công suất : 1/4 Hp

Điện áp : 220/1/50

 

 

Xem chi tiết
Tủ mát 2 cánh inox

Tủ mát 2 cánh inox

Liên hệ

Tủ mát 2 cánh inox

Model : BS 2DUC/C

Nhãn hiệu : Berjaya (Malyasia)

Kích thước : 660 x (760 + 30) x 2.060 mm

Dung tích : 505 lít

Nhiệt độ : +2oC/ +8oC

Công suất : 1/4 Hp

Điện áp : 30V/50Hz/1P

Trọng lượng :  97 kg

 

Xem chi tiết
Tủ mát 1 cánh kính

Tủ mát 1 cánh kính

Liên hệ

Tủ mát 1 cánh kính

Model 1D/DC-S

Kích thước (mm) : 635 x 762 x 2.060

Dung tích : 444 lít

Nhiệt độ : +2 –> +8

Công suất : 1/4 Hp

Điện áp : 220/1/50

 

Xem chi tiết
Tủ đông 6 cánh inox

Tủ đông 6 cánh inox

Liên hệ

Tủ đông 6 cánh inox

Model :  BS 6DUF/C

Nhãn hiệu : Berjaya (Malyasia)

Kích thước : 1.940 x (760 + 30) x 2.060 mm

Dung tích : 1.701 lít

Nhiệt độ : -10oC/ -20oC

Công suất : 11.15 Hp

Điện áp : 230V/50Hz/1P

Trọng lượng : 1228 kg

Xem chi tiết
Tủ đông 4 cánh inox

Tủ đông 4 cánh inox

Liên hệ

Tủ đông 4 cánh inox

Model : BS 4DUF/C

Nhãn hiệu : Berjaya (Malyasia)

Kích thước : 1.300 x (760 + 30) x 2.060 mm

Dung tích : 1.103 lít

Nhiệt độ : -10oC/ -20oC

Công suất : 1 Hp

Điện áp : 230V/50Hz/1P

Trọng lượng : 165 kg

 

Xem chi tiết
Tủ đông 2 cánh inox

Tủ đông 2 cánh inox

Liên hệ

Tủ đông 2 cánh inox

Model :  BS 2DUF/C

Nhãn hiệu : Berjaya (Malyasia)

Kích thước : 660 x (760 + 30) x 2.060 mm

Dung tích : 505 lít

Nhiệt độ : -10oC/ -20oC

Công suất : 1/2 Hp

Điện áp : 230V/50Hz/1P

Trọng lượng : 102 kg

Xem chi tiết
Tủ đông -mát 6 cánh inox

Tủ đông -mát 6 cánh inox

Liên hệ

Tủ đông -mát 6 cánh inox

Tên sản phẩm : Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh (4 mát – 2 đông)

Model : BS DU4C2F/C

Nhãn hiệu : Berjaya (Malyasia)

Kích thước : 1.940 x (760 + 30) x 2.060 mm

Dung tích đông : 504 lít

Dung tích mát : 1103 lít

Nhiệt độ đông : -10oC/ -20oC

Nhiệt độ mát : +2oC/ +8oC

Công suất đông : 1/2 Hp

Công suất mát :  1/2 Hp

Điện áp : 30V/50Hz/1P

Trọng lượng : 250 kg

 

Xem chi tiết
Tủ đông mát 4 cánh inox

Tủ đông mát 4 cánh inox

Liên hệ

Tủ đông mát 4 cánh inox

Model : BS DU2F2C/C

Nhãn hiệu : Berjaya (Malyasia)

Kích thước : 1.300 x (760 + 30) x 2.060 mm

Dung tích đông : 504 lít

Dung tích mát : 504 lít

Nhiệt độ đông : -10oC/ -20oC

Nhiệt độ mát : +2oC/ +8oC

Công suất đông : 1/2 Hp

Công suất mát : 1/4 Hp

Điện áp : 230V/50Hz/1P

Trọng lượng : 182 kg

 

Xem chi tiết
Tủ bảo quản rượu

Tủ bảo quản rượu

Liên hệ

Tủ bảo quản rượu

Xem chi tiết